Åpenhetsloven

Den Magiske Fabrikken AS og Greve Biogass AS forholder seg til åpenhetsloven. Virksomhetene offentliggjør sin redegjørelse for aktsomhetsvurderingene på denne nettsiden, innen 30. juni hvert år, første gang 2023. Redegjørelsen har som hensikt å gi innsikt i virksomhetens hovedfunn i aktsomhetsvurderingene, samt hvilke tiltak som er iverksatt.

Redegjørelse for åpenhetsloven

Greve Biogass og DMF