Den Magiske Fabrikken - mer enn et biogassanlegg!

Ved Den Magiske Fabrikken gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til biogass, biogjødsel og grønn CO2. Biogassen erstatter bruken av fossilt drivstoff i kjøretøy og biogjødsel og grønn-CO2 brukes til ny matproduksjon.

Den Magiske Fabrikken har kapasitet til å produsere biogass tilvarende ca. 120 GWh per år, og skal øke sin produksjonskapasitet betydelig de kommende årene. Dette innebærer blant annet å bygge anlegg for økt kapasitet til oppgradering av biogass, planlegge og etablere anlegg for mottak og forbehandling av nye råvare og ikke minst utvikle løsninger for å optimalisere håndtering av store volum biogjødsel.

Hvordan bli kunde?

Ved Den Magiske Fabrikken produseres biogass, biogjødsel og grønn CO2, i tillegg tilbys behandlingsløsninger for matavfall og husdyrgjødsel. De ulike produktene har ulike kundeforhold, klikk deg videre for informasjon om hvor du skal henvende deg dersom du ønsker å bli kunde.

Hvordan bli kunde?
Traktor som sprer gjødsel på et jorde.

Besøk

Det er stor interesse knyttet til Den Magiske Fabrikken og pågang fra ulike grupper som ønsker å besøke oss. For at så mange som mulig skal kunne besøke biogassanlegget og lære om gjevinningsprosessen, sirkulærøkonomi og kretsløpet vårt, så arrangerer vi Temakvelder, i samarbeid med Vesar og Reklima, hvor vi tilbyr en omvisning. Dersom du er interessert i dette send en henvendelse til ko@vesar.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid har vært en viktig suksessfaktor for utviklingen av Den Magiske Fabrikken. Les mer om våre partnere her.

Se våre samarbeidspartnere