Aktuelt

Her finner du nyheter knyttet til Den Magiske Fabrikken.

Vil du lære hva som skjer med matavfallet du kildesorterer?

Tirsdag 12. september kan du besøke Den Magiske Fabrikken for å lære mer om kildesortering, matavfallets kretsløp og hva som skjer med matavfallet du kildesorterer. Vi inviterer både enkeltpersoner, lag og foreninger til temakveld, og gleder oss til å gi dere innsikt i hva vi driver med.

Temakveld ved Den Magiske Fabrikken

Torsdag 4. mai inviterer vi frivillige lag og foreninger og andre som er interessert til en temakveld hvor du vil får vite hva som skjer ved og rundt Den Magiske Fabrikken.

Biogjødsel - ønsker flere lagerkontrakter!

I 2022 produserte Den Magiske Fabrikken ca. 152 000 tonn med biogjødsel som ble brukt til ny matproduksjon i Vestfold, og biogass med energi tilsvarende ca. 9,4 millioner liter diesel. Anlegget fortsetter å vokse og DMF AS ser et behov for å inngå flere avtaler om lagerplass til biogjødsel.

Hør episode 21 av Bærekraftslederne!

Der forteller vår rådgiver for bærekraft, Mariann, om etableringen av Den Magiske Fabrikken, prosessen med produksjon av biogass, biogjødsel og grønn CO2, og mye annet spennende.

Lindum blir medeier i Den Magiske Fabrikken

Lindum AS har i dag inngått en avtale om å investere NOK 100 millioner i Den Magiske Fabrikken AS, en av Norges ledende produsenter av biogass og biogjødsel. Etter transaksjonen vil Den Magiske Fabrikken eies av Greve Biogass AS (66%) og Lindum AS (34%). Eierne vil sammen arbeide for å styrke Den Magiske Fabrikkens rolle i den sirkulære økonomien og selskapets posisjon som biogass- og biogjødselprodusent

Biogass Oslofjord har laget miniserie om biogass

Biogass Oslofjord tok med seg Dennis Siva på besøk til Den Magiske Fabrikken for lage en miniserie om biogass.