Aktuelt

Temakveld: Hva skjer med matavfallet?

Over 60 innbyggere i alle aldre, møtte opp på temakveld for å lære mer om kildesortering og matavfallets kretsløp. Arrangementet ga de deltakerne en unik innsikt i hva som skjer med matavfallet etter at det er kildesortert hjemme hos den enkelte.

Temakveld ved Den Magiske Fabrikken

Torsdag 4. mai inviterer vi frivillige lag og foreninger og andre som er interessert til en temakveld hvor du vil får vite hva som skjer ved og rundt Den Magiske Fabrikken.

Biogjødsel - ønsker flere lagerkontrakter!

I 2022 produserte Den Magiske Fabrikken ca. 152 000 tonn med biogjødsel som ble brukt til ny matproduksjon i Vestfold, og biogass med energi tilsvarende ca. 9,4 millioner liter diesel. Anlegget fortsetter å vokse og DMF AS ser et behov for å inngå flere avtaler om lagerplass til biogjødsel.

Lindum blir medeier i Den Magiske Fabrikken

Lindum AS har i dag inngått en avtale om å investere NOK 100 millioner i Den Magiske Fabrikken AS, en av Norges ledende produsenter av biogass og biogjødsel. Etter transaksjonen vil Den Magiske Fabrikken eies av Greve Biogass AS (66%) og Lindum AS (34%). Eierne vil sammen arbeide for å styrke Den Magiske Fabrikkens rolle i den sirkulære økonomien og selskapets posisjon som biogass- og biogjødselprodusent

Den Magiske Fabrikken vant stor kontrakt om behandling av matavfall

Greve Biogass AS og Lindum AS skal sammen sørge for transport, behandling av matavfall og sluttdisponering av biogjødsel fra husholdningene i Drammensregionen, Vestfold og Grenlandsregionen for oppdragsgiver Sirkulær Bestiller AS.

Magisk besøk hos Greve Biogass for Landbruks- og matminister Bollestad

2. september gjestet landbruks- og matminister Olaug Bollestad Greve Biogass sitt anlegg på Rygg utenfor Tønsberg – Den Magiske Fabrikken.