Temakveld: Hva skjer med matavfallet?

Nyheter

Over 60 innbyggere i alle aldre, møtte opp på temakveld for å lære mer om kildesortering og matavfallets kretsløp. Arrangementet ga de deltakerne en unik innsikt i hva som skjer med matavfallet etter at det er kildesortert hjemme hos den enkelte.

Onsdag 29. mai inviterte vi i samarbeid med Vesar og Reklima både enkeltpersoner, lag og foreninger til temakveld. Her fikk små og store lære mer om kildesortering, matavfallets kretsløp og hva som skjer med matavfallet etter at det kildesorteres hjemme hos den enkelte.

Kildesorteringens viktighet

Hva skal kastes hvor – og hvorfor? Marit Mikkelsen, leder for Kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken, holdt en engasjerende presentasjon om viktigheten av kildesortering. Hun viste frem sorteringsmerkene for de ulike avfallstypene og forklarte hva avfall kan bli til dersom det sorteres riktig. Marit, som har lang erfaring med å lære barn og unge om gjenvinning, la stor vekt på hvordan vi alle kan bidra til en sirkulær framtid gjennom riktig kildesortering.

Den Magiske Fabrikken og biogassproduksjon

Et av kveldens høydepunkt var besøket til Den Magiske Fabrikken. Mariann Hegg, produkt- og bærekraftsansvarlig ved fabrikken, tok deltakerne med på en omvisning hvor de fikk se hvordan matavfall og husdyrgjødsel gjenvinnes til klimavennlig biogass, biogjødsel og CO₂.

- Biogassen brukes som drivstoff, mens biogjødselen og den fornybare CO₂-en brukes til matproduksjon, forklarer Mariann. Mange var overrasket over hvor mye plast det var i matavfallet som kom inn til fabrikken. Mariann forklarte at mye av denne plasten kommer fra områder som bruker plastposer til innsamling, og at det jobbes kontinuerlig for å redusere dette. Det beste for fabrikken er at det kommer inn så rent matavfall som mulig, og her gjør innbyggerne i Vestfold en god sorteringsjobb. Matavfallet som leveres fra Vestfold er av god kvalitet.

Pilotveksthus og tomatproduksjon

Deltakerne fikk også besøke pilotveksthuset som ligger i tilknytning til fabrikken, presentert av Ivar Hagemoen, daglig leder i Reklima. Her brukes biogjødsel og CO₂ fra Den Magiske Fabrikken til å dyrke tomater. Dette viste hvordan avfallet kan bli til verdifulle ressurser, og ga et konkret eksempel på sirkulær økonomi i praksis. Klimatomatene selges bl.a. i noen utvalgte Meny-butikker her i Vestfold, og benyttes som smaksprøver når barn og unge kommer på undervisningsbesøk.

Temakveld for store og små

Temakvelden var en lærerik opplevelse for både store og små. Emma på 7 år var den yngste av de oppmøtte, men likevel en av de mest miljøbevisste. Hun kjente igjen alle sorteringsmerkene og mente at alle burde lete etter merker på ting når de skal kaste noe.

Emma var med mamma og pappa på temakveld og syns nok ikke alle foredragene var like spennende. Men hun likte omvisningen på fabrikken og veksthuset, og syns det var gøy å se hvordan matavfallet behandles og brukes i videre produksjon.

- De voksne snakker jo ganske mye. Men det er veldig gøy å se på alt rundt her – fabrikken, alle som jobber her, sier Emma.

Nye muligheter til høsten

Gjennom slike arrangementer håper vi å inspirere flere til å prioritere kildesortering på hjemmebane.
Mandag 9. september arrangerer vi ny temakveld sammen med Vesar og Reklima – med samme tema. Har du lyst til å lære mer om hva som skjer med matavfallet du kildesorterer?


Har du spørsmål knyttet til arrangementet? Sende en henvendelse til: ko@vesar.no.

Tekst og bilder: Vesar
Film fra arrangementet finner du her