Biogass - et bærekraftig drivstoff

Biogass erstatter fossilt drivstoff i tunge og lette kjøretøy.

Biogass fra Den Magiske Fabrikken omsettes og distribueres som komprimert gass (CBG) og flytende gass (LBG) av Air Liquide Skagerak AS. Air Liquide Skagerak driver et distribusjonsnett som leverer gass både til industri- og transportsektoren. Infrastrukturen og drivstoffstasjoner for biogass er utviklet og med et stadig økende antall gasskjøretøy tilgjengelig i markedet, så kan biogass dekke de fleste transportbehov.

Flytende og komprimert biogass, LBG og CBG

LBG - Er en forkortelse for liquified biogas og benyttes i omtale av biogass som er flytendegjort gjennom nedkjøling. Gassen kondenserer til væske ved nedkjøling til -162 ⁰C og er lett og trygg å transportere. Flytende biogass fungerer godt i tyngre kjøretøy som lastebiler og busser.

CBG - Er en forkortelse for compressed biogass og benyttes i omtale av biogass som er komprimert til et trykk på 200-250 bar. Biogass leveres via rørnett og trykksettes for leveranse på fyllestasjoner enten direkte eller via flaskebanker i såkalte flak. Komprimert biogass benyttes blant annet av flåtekjøretøy, biler, lastebiler, busser.

Sertifisering av biogass

Deler av biogassen som produseres ved Den Magiske Fabrikken er sertifisert av ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). Sertifiseringen dokumenterer at råvarene som benyttes er avfallsprodukter og gjødsel, samt at biogassen er produsert på en bærekraftig måte.

Hvordan bli kunde?

For kjøp av biogass ta direkte kontakt med Air Liquide Skagerak sin salgsavdeling.

Kontakt Air Liquide Skagerak