Samarbeid som suksessfaktor

Den Magiske Fabrikken er et unikt samdriftsprosjekt, som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp i flere bransjer. Den enestående satsningsviljen og troen på at vi sammen kan utgjøre en forskjell er drivende for alle involverte. Det er mange ulike aktører som er bidrar til det som skjer rundt Den Magiske Fabrikken, blant annet innenfor drift av anlegget, forskning, utvikling, innovasjon, gjenvinning, landbruket og matproduksjon.

Lurer du på hvem du skal kontakte? Det er mange aktører som bidrar til det som skjer rundt Den Magiske Fabrikken, hovedaktørene finner du under.

Greve Biogass

Greve Biogass AS eier 66 % av Den Magiske Fabrikken AS. Greve Biogass sitt overordnede formål og samfunnsansvar er å bidra til kontinuitet og grønn verdiskapning, med hovedfokus på Vestfold, Grenlands- og Drammensregionen. Dette skal skje gjennom utvikling av verdikjede basert på biogass produsert fra organisk avfall, husdyrgjødsel og slam, og ved klimavennlig produksjon av mat fra biogjødsel og grønn CO2. Greve Biogass eies av kommunene Bamble, Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Siljan, Skien og Tønsberg.

Lindum

Lindum AS eier 34 % av Den Magiske Fabrikken AS. Lindum har som mål å være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning - for miljøets skyld. Konsernet består av Lindum AS og flere datterselskaper, og driver virksomhet innen en rekke områder innenfor avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Lindum er en av de fremste aktørene i landet innen blant annet deponering av forurensede masser, behandling av ulike typer organisk avfall, luktrensing og kverning av trevirke. I tillegg driver selskapet produksjon av energi, produksjon av kvalitetsjord og -kompost og containerutleie til private og næringskunder. Lindum eies av Drammen kommune.

Vesar

Vesar leverer løsninger innenfor avfallshåndtering og gjenvinning på vegne av sine eierkommuner. Selskapet sørger for at avfallet blir gjenvunnet på best mulig måte, og har landets mest ambisiøse mål for materialgjenvinning. Vesar driver kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken, som en del av sin opplærings- og kommunikasjonsaktivitet.

Air Liquide Skagerak

Air Liquide Skagerak (tidligere Skagerak Naturgass) har kontrakt med Den Magiske Fabrikken AS om salg og distribusjon av biogassen som produseres ved biogassanlegget. Selskapet er en ledende og attraktiv aktør innen biogassegmentet, og har de senere årene markert seg som en ledende leverandør av biogass til transport, med store leveranser innen kollektivtrafikk.

Reklima

Reklima har etablert et pilotveksthus i tilknytning til biogassanlegget hvor det dyrkes klimatomater. Ved bruk av en nyutviklet dyrkningsteknologi og et helt spesielt bobleveksthus blir det et naturlig og godt dyrknings forhold basert på naturens egne premisser. Her benyttes grønn CO2 og biogjødsel fra fabrikken inn i dyrkningen.