Vil du lære hva som skjer med matavfallet du kildesorterer?

Vil du lære hva som skjer med matavfallet du kildesorterer?

Tirsdag 12. september kan du besøke Den Magiske Fabrikken for å lære mer om kildesortering, matavfallets kretsløp og hva som skjer med matavfallet du kildesorterer. Vi inviterer både enkeltpersoner, lag og foreninger til temakveld, og gleder oss til å gi dere innsikt i hva vi driver med.

Program:

Magien bak biogassproduksjon - Mariann Hegg, Den Magiske Fabrikken

Et boblende pilotveksthus - digeponics, biogjødsel og klimatomater - Ivar Hagemoen, Reklima

Vår sirkulære framtid - kildesortering og avfallets kretsløp - Marit Mikkelsen, Vesar

Arrangementet er gratis.

Tidspunkt:

12. september | kl. 15.50 – 18.00, eller kl. 18.50 – 21.00 (velg det tidspunktet som passer best for deg, trykk på tidspunktet for å bli tatt til påmeldingsside)

Sted:

Kunnskaps- og opplevelsessenteret
Taranrødveien 93 B, 3171 Sem

 

Ved Den Magiske Fabrikken gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass som benyttes som drivstoff, næringsrik biogjødsel og fornybar CO₂ til produksjon av ny mat. I veksthuset tilknyttet fabrikken dyrkes klimatomater på biogjødsel og grønn CO₂. Her finnes også et kunnskaps- og opplevelsessenter hvor barn og unge i Vestfold lærer om bl.a. kildesortering, gjenvinning, bærekraft og fornybar energi.

___________________________________________

Har du spørsmål knyttet til arrangementet? Ta kontakt med:

Marit Mikkelsen | Leder Kunnskaps- og opplevelsessenteret Vesar