Internasjonal pris til Den Magiske Fabrikken

Nyheter

3. og 4. juli gikk The World Biogas Summit av stabelen i Birmingham. Deltakere fra biogassindustrien fra hele verden var samlet for læring og inspirasjon, med fokus på biogass som et verktøy for bærekraftig utvikling.

Internasjonal oppmerksomhet

Utenfor landegrensene har satsningen på biogass her i området og Den Magiske Fabrikken blitt lagt merke til. Ass. Daglig leder i Greve Biogass, Ivar Sørby, var invitert til å holde et innlegg på konferansen i Birmingham. Temaet var hvordan det satses på biogass i Vestfold og Grenlandsområdet.

- Det er spesielt hyggelig å bli invitert og spurt om å delta som foredragsholder på denne konferansen. Her samles store deler av biogass-industrien fra hele verden, noe som gir oss mulighet til å vise hva vi har fått til på Den Magiske Fabrikken, sier Ivar Sørby.

- Vårt brede samarbeid på tvers av bransjer er noe som vekker interesse hos andre. Vår unike kretsløp-tankegang med utnyttelse av både biogassen, biogjødselen og CO2 gjør at folk ønsker å høre mer om Den Magiske Fabrikken, legger Sørby til.

En av suksessfaktorene til Den Magiske Fabrikken og biogassatsningen i Vestfold og Grenland har vært politisk gjennomføringskraft og det offentlige-private samarbeidet. Dette vekker nysgjerrighet utenfor landegrensene.

Vant to priser

Den Magiske Fabrikken og Greve Biogass var plukket ut som finalist i to av kategoriene til den åttende AD and Biogas Industry Award: «Clever Use Of Output» og «Best Biogas Marketing Campaign».

Prisene ble delt ut under den høytidelige gallamiddagen hvor Ivar Sørby tok imot prisen for "Best Biogas Marketing Campaign" på vegne av Den Magiske Fabrikken.

- Jeg er utrolig stolt av arbeidet vi har fått til over år knyttet til Den Magiske Fabrikken. Når vi nå også får internasjonal anerkjennelse for det vi har gjort, så er det selvsagt ekstra givende. Spesielt når vi står sammen med andre dyktige deltakere, og når jeg ser alt det gode arbeidet som gjøres innenfor biogass rundt om i verden, sier han.

I kategorien Best Biogas Marketing Campaign vises det til bruk av klimavennlige tomater produsert av grønn CO2 og klimavennlig biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken. Tomatene deles ut som takk for god kildesortering til innbyggerne gjennom et samarbeid med Vesar. I tillegg til profilering på biler og kjøretøy for å synliggjøre at matavfallet gjenvinnes til miljøvennlig biogass. Samt vises det til Den Magiske Fabrikken som konsept, som også omfatter andre prosjekter og samarbeid – blant annet Vesars kunnskap- og opplevelsessenter med mottak av leverer på 6. og 9. trinn i grunnskolen og 1. trinn på videregående, som starter opp til høsten.

I kategorien «Clever Use of Outsputs» ble det vist til hvordan produktene fra Den Magiske Fabrikken utnyttes på best mulig måte – i samarbeid med viktige samarbeidspartnere. Klimavennlig biogass til kjøretøy, biogjødsel til landbruket og biogjødsel og grønn CO2 til veksthus hvor det dyrkes klimavennlige tomater.