Klima - og miljøministeren besøkte Den Magiske Fabrikken

Nyheter

11. mai besøkte klima- og miljøminister Ola Elvestuen Den Magiske Fabrikken. Der fikk han møte flere av fabrikkens samarbeidsaktører. Representanter fra Tine, Vesar, Greve Biogass, Grønt Skifte, Lindum og Vestfold Bondelag hadde alle møtt opp for å fortelle om og demonstrere de mange aspektene som gjør det sirkulære samarbeidet på Den Magiske Fabrikken mulig.

Ministeren fikk demonstrert hvordan matavfall og husdyrgjødsel gjenvinnes til klimavennlig biogass og biogjødsel i fabrikken. Han fikk smake på tomater produsert i biogjødsel, og han fikk se veksthuset som er under bygging på området. TINEs Hanne Refsholt fortalte om deres satsing på #KUKRAFT, og Vesar viste frem og fortalte om det kommende kunnskaps- og opplevelsessenteret som bygges i tilknytning til veksthuset.

Under besøket på fabrikken signerte Tine og Skagerak Energi Air Liquid avtalen som gjør meieriet på Sem til Norges første meieri på #KUKRAFT. Skagerak Energi leverer biogass til meieriet på Sem som produseres på Den Magiske Fabrikken.

– TINE ønsker å spille en aktiv rolle i det grønne skiftet. Produksjonsanleggene våre benytter seg i dag av 80 prosent fornybar energi, og grepet på Sem er ett av flere tiltak vi vil gjennomføre framover for å bli 100 prosent fornybare. At våre egne kuer har hovedrollen med å redusere klimagassutslippet til hvert melkeglass du og jeg drikker, er utrolig spennende, sier konserndirektør for produksjon i TINE, Per Ivar Berg. (sitat fra Tines nettside).

Etter besøket kjørte Ola Elvestuen på #KUKRAFT i en av TINEs lastebiler til åpningen av biogass-fyllestasjonen i Horten. Fyllestasjonen er Vestfolds første allmenne fyllestasjon for biogass, og Norges første finansiert på klimasatsmidler. Dette er den første av flere fyllestasjoner for klimavennlig biogass som åpner i regionen.