Sirkulær bioøkonomi

Podkast

Den Magiske Fabrikken er representert i Sikulér, Gjenvinningsbransjens podkast.

Det er mye biologisk avfall,- og kravene til sortering og innsamling øker. Møt to entusiaster som vet hvordan ressursene kan utnyttes, Mariann Hegg fra Greve Biogass/Den Magiske Fabrikken, og Espen Govasmark fra renseanlegget VEAS. Begge sitter i Avfall Norges faggruppe for biologisk behandling. Her i samtale med fagrådgiver i Avfall Norge Hens Måge.

https://open.spotify.com/episode/43OI0BPhunt9pspFrB9M9D?si=871ee43b4efb4b67